Cultură şi învăţământ

Ca în toate satele transilvănene, în Dîrlos putem vorbi de un învăţământ confesional organizat abia din secolul al XIX-lea; învăţătorii fiind puţini, sarcina de a învăţa copiii de ţărani scrisul și cititul cădea în seama cantorului şi îndeosebi a preotului. Chiar şi preoții cunoşteau puţină carte, cititul în cărţile sfinte şi rânduiala sfintelor slujbe învăţându-le de la părinţii lor, păstorirea parohiilor din tată în fiu devenind o tradiţie.
Pe lângă lipsa învăţătorilor, lipsa unui lăcaş destinat învăţământului era o altă piedică în organizarea învăţământului la sate. De obicei niște case mici, construite din pământ şi lemn pe lângă biserici, acestea erau şcolile confesionale în epoca lor de început.
În Dîrlos, existând trei comunităţi confesionale, fiecare din ele își avea învăţământul său propriu. Să le luăm pe rând.