Personalități

Visarion Roman (5.07.1833.DÎRLOS - 29.04.1885. SIBIU ) Pedagog, Economist
Este născut în Dîrlos ,unde a şi copilărit .A studiat la Mediaş ,Tîrgu Mureş și Sibiu ,absolvind şi cursul teologic în 1853 / 1854. Între 1855 / 1857 est învățător la Rășinari , iar în 1857 este redactor la ‘Telegraful Român ‘. Între 1859-1861 scotea ‘Amicul Școalei' , prima revistă pedagogică românească din Transilvania .Primul bibliotecar arhivar al 'ASTREI'. Fost notar, profesor suplinitor la institutul pedagogic. Ca om politc ,numele lui se regăsește între cele ale fruntașilor Revoluției de la 1848, precum și între cele ale participanților la Conferința de la Miercurea (7 martie 1868 ) care lua atitudine împotriva dualismului austro-ungar.

 

Ilarie Chendi (14.12.1872. DÎRLOS - 25.06.1913, Bucureşti ) Scriitor, Publicist
A studiat la liceul german din Sighişoara ,Seminarul teologic din Sibiu și Facultatea de litere din Budapesta. Încă de pe băncile Seminarului a început să scrie în revistă - manuscris ‘Mușa Română' a elevilor și la ‘Telegraful Român ‘ din Sibiu . Mai colaborează la ‘Tribuna ‘,'Familia','Rîndunica','Minerva' (Bistrița ). În 1898 trece Carpații stabilindu-se la Bucureşti, unde ocupă ,din 15 septembrie 1898 pînă la moarte, postul de ajutor de bibliotecar al Academiei Române.

 

Ioachim Crăciun (25.06.1898 ,DÎRLOS- 02.06.1971,CLUJ) Istoric, Bibliograf

Licențiat în istorie și geografie la Universitatea Bucureşti și doctor în litere la Universitatea din Cluj . Numit în învăţământ la 1 octombrie 1934. Conferențiar de bibliografie generala la Universitatea din Cluj ,1932 .Asistent la Institutul de Istorie Națională .Funcţionar de specialitate la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti (1921-1923 ). Colaborator permanent al României la ‘International Bibliography of Historial Sciences' din Washington-Paris (începând cu 1926). Membru al Societății Bibliografice a Institutului Social Român din Bucureşti. Secretar al Comisiunii serbărilor jubiliare ale Universităţii (1930). Membru corespondent în secțiunea istorică a Asociaţiuni ‘Astra' (1934) .

 

Ioan Moraru (08.09.1927, DÎRLOS -20.12.1989) Medic
S-a nascut în Dîrlos ,comună în care a urmat şi şcoala elementară. Liceul l-a absolvit în Dumbrăveni ,iar Facultatea de Medicină a urmat-o la Tîrgu Mureş și Cluj ,obținând licența ,apoi doctoratul în străinătate. Anul 1958 îl găsește ca director al Institutului de Medicină Legală din Bucureşti ,publicând totodată numeroase lucrări științifice în domeniu. Din 1969 a fost vreme de două decenii șef al catredei de anatomie patologică la IMF Bucureşti , numărându-se printre fondatorii Societății Române de Imunologie și al Comisiei Române de Microscopie Electronică ,precum și membru în numeroase societăţi internaționale ,între care amintim organizaţia ‘Medicii lumii pentru prevenirea războiului nuclear ‘, făcând parte din structurile de conducere. Acestei organizații i-a fost decernat în anul 1985 Premiul Nobel pentru pace. A desfășurat o foarte intensă activitate ştiinţifică pentru care, în 3 iulie 1990, în semn de recunoaştere Academia Română îi acordă post-mortem titlul de membru. Membru de onoare al Societăţii Franceze de Imunologie începând cu anul 1984.

 

Stefan Sienerth n. 28.03.1954, Dîrlos profesor universitar și cercetător
Studii de filologie la Universitatea din Cluj-Napoca. Profesor universitar și cercetător la Tîrgu-Mureş (1971-1974) şi Sibiu (1974-1990). Autor de studii și cărţi privind istoria literaturii saşilor din România. Îşi continuă activitatea de cercetător în Germania.