Populația

Nr. crt . Sat  Populație totală  Distribuția populației pe sexe (B/F) 
1. Dîrlos 2409
1221/1188
2. Curciu 903 471/432
3. Valea Lungă 243 135/108
4. Total 3555 1827/1728
 
Structura populației pe naționalități
 
Nr. crt. Sat  Români (B/F)   Germani (B/F )   
  Ungur i(B/F)  
  Romi (B/F)  
  Alte naționalități (B/F)  
1. Dîrlos 895/867 8/8 34/29 284/284 -
2. Curciu 356/325 4/4 3/2 130/126 -
3. Valea Lungă 110/105 - 1/1 13/13 -
4. Total 2607 28 70 850 -