Învățământul de stat

După cum am arătat în rubricile anterioare, din 1918 învățământul la români a trecut în sarcina statului. În Dîrlos școala confesională ortodoxă și cea unită și-au încetat activitatea. Tot acum Biserica ortodoxă a cedat și edificiul său școlar învățământului de stat, comuna despăgubind-o în 1929.
În anul școlar 1920/21 erau doar 37 de elevi (din care 17 clasa I, 6 clasa II, 9 clasa III, 4 clasa a IV și 1 de clasa V) numărul crescând de la un an la altul, paralel înmultindu-se și numărul catedrelor de la 2 la 5 după 1930. Din această cauză edificiul școlar trebuia extins. În 1935 edificiului ridicat de Biserica ortodoxă în 1913 i-a fost adăugat un etaj. Cheltuielile s-au ridicat la 730346 lei (288146 lei de la comună, 200000 lei de la stat, 150000 lei din prestație și 82200 din donații). Noul local al școlii însuma șase săli de clasă și o cancelarie.
Tot în această perioadă la Dîrlos funcționa și o grădiniță cu două educatoare.
Deci în perioada 1930-1940 la dîrlos funcționau zece catedre didactice: 2 educatoare, 5 posturi în învățământul de stat și trei posturi la școala confesională C.A.
În 1941-1942 erau înscriși la școala primară din Dîrlos 257 elevi și erau șapte posturi de învățători. În timpul războiului, patru cadre didactice au fost mobilizate.
După 1945, învățământul a devenit obligatoriu trecându-se la generalizarea învățământului de șapte clase. Tot în această perioadă se desființează învățământul confesional evanghelic, copii sașilor din Dîrlos urmând școala în cadrul învățământului de stat-secția germană.
În anul 1960-1961 numărul elevilor școlii din Dîrlos era de 328 din care 225 în ciclul I și 103 în ciclul II.
În anul 1970-1971 au fost 497 de elevi în două secții: români și germani, în total fiind 280 ciclul I și 217 ciclul II.
Tot în 1970 școlii din Dîrlos i-a fost adăugată o nouă aripă cu două etaje.
În anul școlar 1979-1980 au fost înscriși 512 elevi cu două secții: germană și română, având 270 ciclul I și 242 ciclul II.
În anul 1989 au urmat cursurile școlare 138 de copii în clasele I-IV și 186 în clasele V-VIII.  În anul 1990 au fost înscriși 134 copii clasele I-IV și 186 în clasele V-VIII. Anul acesta a fost ultimul an școlar în care a mai funcționat secția germană.
În deceniul al XX numarul copiilor școlarizați la Dîrlos a fost într-un continuu regres. În 1995 erau 133 de copii în clasele I-IV și 109 în clasele V-VIII, iar în 2001 au fost înscriși 112 copii în clasele primare și 121 în clasele gimnaziale.
Pornind de pe băncile școlii din Dîrlos, de-a lungul timpului, o seamă de fii ai satului au devenit intelectuali remarcabili. Amintim cadrele universitare: Achim Banciu profesor doctor în Științe Economice, Ștefan Sienerth profesor doctor în Filologie, Vasile Moraru conferențiar doctor în Filosofie, Achim Munteanu lector, șef lucrări T.C.M. Sibiu, lector Nicolaie Gh. Șuteu, asistent Brătianu V., 32 de cadre didactice, 9 medici, 39 ingineri, 6 economiști, juriști, 9 cadre militare cu studii superioare, 4 preoți, etc.